פקודי המשכן: הצדקה – קיום העולם, הגזל – חורבן העולם – טורו של הרב יעקב גלויברמן

28/02/2014, 9:30

לצורך בניית המשכן מספרת התורה שמשה רבנו הכין דו"ח מפורט, ובו חישוב מדויק של כל תרומות הזהב, הכסף והנחושת, שנתרמו על ידי בני ישראל לצורך הקמת המשכן על