סגולת היום לפרנסה בשפע: פרשת המן לקריאה (וידאו)

15/01/2019, 10:05

סגולה גדולה לפרנסה כמובא בספרים הקדושים לקרוא את פרשת המן שנים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי של פרשת בשלח {אל תפספסו}

סגולת היום לפרנסה בשפע: קריאת פרשת המן – וידאו

23/01/2018, 9:27

סגולה גדולה לפרנסה כמובא בספרים הקדושים לקרוא את פרשת המן שנים מקרא ואחד תרגום היום, יום שלישי של פרשת בשלח - אל תפספסו

סגולת היום לפרנסה בשפע: קריאת פרשת המן (וידאו)

07/02/2017, 3:34

סגולה גדולה לפרנסה כמובא בספרים הקדושים לקרוא את פרשת המן שנים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי של פרשת בשלח {אל תפספסו}