אל תביט לאחור!

30/10/2015, 14:24

מדוע נהפכה אשת לוט לנציב מלח?

החינוך שהנחילו אברהם ושרה / אהובה קליין

07/11/2014, 15:06

מה ראתה שרה ברוח הקודש?