חטא העגל -הכיצד?

26/02/2016, 15:28

למה נותנים מחצית השקל?

להעריך מה שהשם נותן לנו / הרב יצחק לסרי

06/03/2015, 14:12

להעריך מה שהשם נותן לנו / הרב יצחק לסרי במאמר לפרשת כי תישא בוידאו וטקסט