סדר פסח: הפתקים שטמנתם ברחבת הכותל פונו

25/03/2015, 16:36

הפתקים שנטמנו בחודשים האחרונים בין נדבכי הכותל המערבי פונו היום על ידי עובדי הכותל המערבי ויוטמנו בקבורה יחד עם ספרי הקודש המועברים לגניזה.

צפו: רב הכותל מנקה את הקויטלאך מאבני הכותל (תמונות)

17/09/2014, 22:36

צפו: מפנים את הפתקים הרבים שהוכנסו בין אבני הכותל