Kipke

'צהר' תוקפת את מרן הגר"ע יוסף: "כולנו רשעים"

23/06/2013, 15:20

שבוע לאחר המתקפה החריפה  שהכריז הרב הגאון רבי עובדיה יוסף על הרב סתיו אותו קרא בשיעורו "רשע", בארגון רבני צהר הקדישו את עלון פרשת השבוע לתמיכה ברבם.  "בזיון תלמידי