זהירות: מגיפת הריטלין / יהודה קורן

04/09/2014, 18:10

"כמות הריטלין, שרושמים בארץ היא חסרת תקדים, ובכך הופכים דור שלם של ילדים בריאים לבעלי בעיות פסיכיאטריות אמיתיות". טור חובה של יהודה קורן, לכל הורה במדינת ישראל: