קורס מזכירות רפואית

11/02/2016, 10:43

כולם יודעים כי מזכירות עומדות בצומת הדרכים היומיומית של חברות וארגונים, ודרכן עוברת כלל הפעילות השוטפת. הדבר נכון גם לגבי ארגונים שונים העוסקים בתחום הבריאות, בהם המזכירה נדרשת לידע