בשורה לציבור הספרדי בארץ ובעולם

02/04/2014, 23:29

נפתח קו הלכה ספרדי ארצי בנשיאות חבר מועצת חכמי התורה הרה"ג הרב דוד יוסף שליט"א