בעוד ש"ס כורתת אתו ברית – נחשף מחדש קטע וידאו של המר"ן: "ליברמן זה שטן"

19/10/2013, 21:48

בעוד אנשיו של דרעי מציגים מצג כביכול משה ליאון הוא מועמד שנתמך על ידי הציבור החרדי, והברית עם אביגדור ליברמן היא חזקה מאד, היה מי שמצא את קטע הוידאו