תגלית היהלומים בקישון (וידאו)

09/05/2016, 17:37

הרבי הבטיח לתלמידו בתחילת שנות ה-90 שיחל לעסוק בכריית יהלומים ליד חיפה,לאחר 15 שנה של כריית יהלומים נמצאה התגלית. { נבואת הרבי }