Kipke

מי עומד מאחורי הקמפיין החדש נגד הח"רדקים – "מתאבדים על פרנסה"?

21/04/2013, 22:23

עוד גימק מבית היוצר של הח"רדקים, "מתאבדים על פרנסה" נכתב במודעה החדשה שיצאה לאור מבית משרד היח"צ התורני. רבים בציבור החרדי עדיין לא יודעים מי עומד מאחורי הקמפיין נגד