קניידלעך? "מאכל דלוח"

09/05/2014, 10:36

עצוב לשמוע שדרן מלא שנאת חינם נגד המגזר שלנו. אבל עוד יותר מעציב להיזכר שלפעמים גם אנחנו מלבים את אש המחלוקת. טורו של יחיאל פליישמן.

מיוחד: הבני ברקים מגיבים לסערת הקניידלעך (וידאו)

07/05/2014, 22:56

הסערה סביב האמירות בתחנת גל צה"ל וההשמצות נגד המאכל הפופלארי "קניידעלך" לא נעלמו מעיניו של יחיאל גלאי כתבינו לענייני תרבות וברנז'ה שמיהר לברר ברחוב הבני ברקי, איך הוא אוהב