יוסף סגל בראיון וידאו ל"קוקר" על החוק לקצבת שאירים לתלמידי ישיבה: "היו קשיים אבל בסוף החוק עבר לשמחתי" (וידאו)

07/07/2014, 20:22

סוף לאפליה. אושר: גם לומדי תורה וסטודנטים שטרם מלאו להם 20 יהיו זכאים לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי. יוסף סגל תלמיד הישיבה שנלחם בכל כוחו עבור החוק בכנסת בראיון וידאו