העולם התחתון הגיע לבני ברק: גופת נער חרדי נעדר אותרה שרופה ומרוטשת בתוך תעלה – תמונות מהזירה

30/12/2013, 12:20

בני ברק מיצרת המון כותרות קשות רק בתוך יממה, נער חרדי שנעלמו עקבותיו נמצא לאחר חיפושים מתישים ללא רוח חיים בתוך תעלה ברח' הצבי שבקרית הרצוג, הגופה נמצאה כשהיא