מראות חייו והלויית שר העסקנים של אנטווערפן (גלריה)

20/06/2016, 7:35

המוני תושבי אנטווערפן בהלוויית עמוד החסד ושר העסקנים של אנטווערפן הגאון רבי אהרן כהן זצ"ל, אב"ד ביהמ"ד מוריה טערליסט ור"מ במוסדות חסידי בעלזא. {תיעוד ענק}