ערב היום הקדוש: זקן ראשי ראשי הישיבות זצ"ל מנגן "ארשת שפתינו"

03/10/2014, 11:44

ערב היום הקדוש –יום הכיפורים. אנו מגישים בפניכם הקלטות נדירות ובהם ניגוניו המיוחדים של זקן ראשי הישיבות הגאון ר' משה שמואל שפירא זצ"ל אותם ניגן עם קבוצה מתלמידיו.