אבל בסאטמר: הגבאי שזכה לשמש שלושה דורות של אדמור"י החסידות

19/05/2014, 8:28

אבל בחסידות סאטמר עם הישמע הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון רבי עזריאל גליק זצ"ל שהיה המשב"ק הנאמן של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' זצ"ל. רבי עזריאל החל לשמש את