רב ליטאי בירושלים? פינדרוס בראיון: "יהודי חרדי לא יכול להיות רגוע, גדולי ישראל מחפשים פתרונות" (הקלטה)

06/11/2014, 21:09

ב'דגל' מסרבים להשלים עם ניצחון הרבנים בירושלים: "קשה לסמוך על הכשרות, מה שהיה הוא לא מה שיהיה". על חילולי השבת: "המחאה מחר נורה אדומה".