אבל בב"ב

רבה של משכנות יעקב: הגרש"ז אולמן זצ"ל

24/01/2018, 18:59

לפני זמן קצר הלך לעולמו הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל, רב שכונת משכנות יעקב, ודיין בביה"ד של הגר"נ קרליץ