קריעת ים סוף – בזכות קיום תורה ומצוות / הרב לסרי

09/04/2015, 13:51

מדוע נבקע ים סוף? טורו השבועי של הרב יצחק לסרי

סגולות לזיווג הגון ופרנסה בשביעי של פסח ממיטב המרצים (וידאו)

20/04/2014, 13:40

יום שביעי של פסח שזה יום קריעת ים סוף: סגולה להתפלל על כל הנושאים הקשים שהם כמו קריעת ים סוף (זרע בר קיימא, פרנסה וזיווג) ביום הזה צריכים לקום