Kipke

תלמידי הרב פינטו פתחו בשביתת רעב

03/11/2015, 16:37

עשרות מתלמידיו וחסידיו של הרב יאשיהו פינטו פתחו בשביתת רעב לדבריהם שביתת הרעב תימשך עד שתתקבל תביעתם לפתוח את תיק החקירה של הרב מחדש ולנהל אותו בצורה הגונה {מחריפים

השר ליברמן: "להחזיר את עיסאווי לכלא ולתת לו להתמיד בשביתת רעב" – צפו בצאתו מהכלא ומתקבל כגיבור

26/12/2013, 1:06

השר ליברמן זועם על האסיר ששבת רעב ובזכות כך שוחרר וכבר קורא לעמו להמשיך בטרור וחטיפות ובדף הפיסבוק פירסם הדברים הבאים: "בשנת 1981 שבתו רעב אסירי המחתרת האירית נגד