שבת יארצייט בחסידות קליוולנד במלון פלטרין שבטבריה – צפו בגלריה מהשבת וביקור האדמו"ר מתוא"י

30/12/2013, 22:02

ציבור חסידים ואוהדים רב של קליוולנד התאספו בשבת האחרונה – פרשת וארא לרגל הילולת אביו של האדמו"ר שליט"א הרה"ק בעל ה'דברי יששכר' מסטראזניץ זיע"א. א שבת און קליוולנד כבר