Kipke

ברוך מתיר אסורים: יונתן פולארד שוחרר מהכלא

20/11/2015, 11:21

אחרי 30 שנה: אסתר פולארד עדכנה לפני זמן קצר את אנשי המטה לשחרור פולארד כי הוא כבר מחוץ לכלא. , בנוסף , ייאסר על פולארד להתחבר לרשת האינטרנט