Kipke

היהודים שגרים בלב השכונות הערביות בירושלים (וידאו)

07/11/2015, 19:09

כ-2,500 יהודים חיים בשכונות המעורבות בירושלים, רבים מהם זוכים לאבטחה צמודה של שומרים ורכבים ממוגנים. דני קושמרו ירד אל השטח ואל האנשים שחיים בסיכון רב ויצא מופתע .{הצצה מיוחדת}