Kipke

'בקליינע' • הידיעות החמות שעשו את השבוע • המדור החדש בכל יום חמישי ב'קוקר' עם החשיפות הקטנות על כ-ו-ל-ם – מדור 4

09/05/2013, 14:46

• בשבוע שעבר חיתן הרב אמיר קריספל בן, כמו שכבר דיווחנו במדור שעבר. עיתון 'יום ליום' פרסם ברכה יפה בעיתון לרב קריספל, מקורבו של מרן הגר"ע יוסף, אלא שנוסח

Kipke

'המשפיע' מברסלב התבטא: "לפיד הוא מנשמת עמלק. הוא ערב רב"

01/05/2013, 15:20

על רקע גזירת הגיוס, נשא דברים השבוע 'המשפיע' מברסלב הגרי"מ שכטר, שנשא את דרשתו בבית שמש. הגרי"מ פתח ואמר: "ועתה מה נענה ומה נאמר לעת אשר כזאת בדור עקבתא