Kipke

209 בנים נקראו על שם מרן

27/12/2015, 14:29

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום לרגל השנה האזרחית החדשה את רשימת השמות הפרטיים הנפוצים ביותר שנקראו בישראל עובדיה רושם זינוק, נועם בראש. נועה בראש אצל הבנות

התביעה בארה"ב פירסמה שמות עשרות שהתעללו בילדים חרדים

22/07/2013, 17:51

כחלק מהניסיון להתגבר על מצב ההתקפות שבהם מותקפים נערים חרדים ע"י אנשים שונים ומשונים יצאה מגדרה התביעה בברוקלין והחליטה לפרסם עשרות שמות של אנשים שהורשעו בתקיפת ילדים חרדים. לאחר