התוכחה לחיי האדם!

18/12/2015, 15:09

תוכחת יוסף לאחיו

לדעת להוכיח וגם לפרגן / הרב לסרי

24/07/2015, 16:52

לדעת להוכיח וגם לפרגן / הרב לסרי