כסף או תלושים? • הכרעת הגר"ג אדלשטיין לארגון החסד

07/04/2014, 21:39

אל מעונו של מרן ראש ישיבת פוניבז' עלו השבוע כמה מראשי ארגוני החסד הגדולים בארץ, כדי לבקש את הכרעתו האם עדיף לארגון גדול שמחלק לקראת הפסח "קמחא דפסחא" למשפחות