אש בתמיר: שירת "עוצו עיצה" – צפו בוידאו בכינוס למען 'הפלס'

23/02/2014, 13:25

אש בתמיר: שנכנס הגר"ש אויערבך לאולמי תמיר, החלו הנאספים בשירת "עוצו עיצה", ו"כי מציון", בבת אחת התפרצו מאות אברכים וקפצו אל על. התקרה רעדה. בכינוס החיזוק לעיתון הפלס אמר