Kipke

תשעה באב – בכייה לדורות: מאמר על דמעות של תקווה

16/07/2013, 20:50

תשעה באב – בכייה לדורות חורבן הבית לא היה השואה הראשונה שניתכה על ראשנו בתשעה באב. שנים רבות לפני כן נגלה יום זה כמזומן לפורענות וקללה. כאשר חזרו המרגלים,