הועבר החודש תקציב לגננות במוכש"ר לפי וותק של -15 שנה לגננת

20/03/2016, 9:48

לאחר סיכומים של הסיעות החרדיות ובפעילות אינטנסיבית בתוך המשרד של סגן השר הרב פרוש: לראשונה הועבר החודש תקציב לגננות במוכש"ר לפי וותק של -15 שנה לגננת. {בפעילות פרוש}