אבל בחב”ד: אלפים ילוו את החוזר האגדי

חסידות חב”ד באבל, אחר פטירתו של ה’חוזר’ האגדי, משפיע ראשי הגאון האדיר רבי יואל כהן זצ”ל. מסע ההלוויה יחל בבורו פארק בראשות גדולי התורה והחסידות, ויימשך בקראון הייטס בקרב אלפי החסידים, ובערב שבת אחר חצות ייטמן לצד מורו ורבו מרן כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצוק”ל.

חסידות חב”ד באבל: אחר פטירתו של ה’חוזר’ האגדי, משפיע ראשי הגאון האדיר רבי יואל כהן זצ”ל. מסע ההלוויה יחל בבורו פארק בראשות גדולי התורה והחסידות, ויימשך בקראון הייטס בקרב אלפי החסידים, ובערב שבת אחר חצות ייטמן לצד מורו ורבו מרן כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצוק”ל.

נולד בברית המועצות, לרבקה ולרפאל נחמן הכהן, שלמד בישיבת תומכי תמימים בלובביץ’. בגיל חמש עלה עם משפחתו לארץ ישראל ולמד בישיבת “אחי תמימים” בתל אביב, אצל המשפיע הרב חיים שאול ברוק, שכיהן גם כראש ישיבה, ולמד בחברותא עם הרב מרדכי שלמה ברמן.

בי”א בשבט ה’תש”י (ינואר 1950) נסע באונייה ללמוד בישיבת חב”ד בניו יורק, בחצר האדמו”ר מחב”ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון (הריי”צ). כשהגיע לניו יורק נודע לו כי האדמו”ר נפטר. הוא נשאר בניו יורק ודבק בחתנו של האדמו”ר, הרב מנחם מנדל שניאורסון, שנתמנה בהמשך למחליפו של הריי”צ.

כאשר נתגלתה יכולתו לשחזר במדויק את שיחות ומאמרי החסידות של האדמו”ר, החל לחזור בסיום יום השבת על תוכן ההתוועדויות. בהמשך עמד בראש צוות העריכה של ליקוטי שיחות. כמו כן, ערך את מאמרי החסידות שאמר הרבי, לקראת הדפסתם.

בט”ו באלול ה’תשי”ד (1954) התחתן עם לובה לאה, בתו של הרב שניאור זלמן בוטמן, ומסדר הקידושין היה הרבי מליובאוויטש. הוא מונה למשפיע באחד מסניפי ישיבת חב”ד בשכונת קראון הייטס, ובהמשך מונה למשפיע ראשי בישיבת חב”ד המרכזית במרכז חב”ד העולמי – 770.

קודם פטירת הרבי בג’ בתמוז ה’תשנ”ד, היה הרב כהן ממובילי ההתעוררות המשיחית בחב”ד. לאחר הפטירה הצהיר הרב כהן שטעה והתייצב בחריפות נגד הזרם המשיחיסטי שנוצר בחב”ד, בטענה שזרם זה מסלף את תורתו של הרבי.

בשל מעמדו המיוחד היו גורמים מחוץ לחסידות שסימנו אותו כיורש אפשרי של המנהיג שנפטר, אם כי הוא הגיב בהסבר שמי שמציע זאת אין לו שמץ של מושג מהו “רבי”.

רבים באו לשמוע את שיעוריו והתוועדויותיו. הוא פרסם מאות מאמרים בנושאי חסידות בשבועון כפר חב”ד. בשנותיו האחרונות התפרסמו מאמריו ברבעונים “היכל הבעש”ט” וברבעון “מעיינותיך”. הרב כהן היה נחשב לידען בניגוני חב”ד והקפיד על דיוק בנגינתם.

בניסן תשנ”ב הגיע לראשונה לביקור בישראל מאז תש”י. בשנים תשס”ח–תשע”ח הגיע לישראל מדי שנה להשתתפות בהתוועדויות שמארגנת תורת חב”ד לבני הישיבות לכבוד י”ט בכסלו.

בשנת תש”ע פגש הרב כהן את הרב אהרן יהודה לייב שטינמן, בביתו של האחרון. המפגש משך תשומת לב בשל היחסים המתוחים בעבר בין חב”ד והציבור הליטאי.

לרב כהן לא היו ילדים. נפטר בו’ באב ה’תשפ”א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.