אבל בעולם החסידות: האדמו”ר מזוטשקא זצ”ל

הערב (מוצ”ש) הלך לעולמו האדמו”ר מזוטשקא רבי נתן דוד רוזנבוים, לאחר מחלה קשה כשהוא בן 74 בפטירתו

הערב (מוצ”ש) הלך לעולמו האדמו”ר מזוטשקא רבי נתן דוד רוזנבוים, לאחר מחלה קשה כשהוא בן 74 בפטירתו. האדמו”ר זצ”ל סבל ממחלה קשה בשנים האחרונות, והערב הוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה כשבני משפחתו ממאנים להיפרד.

האדמו”ר נולד ב ג’ בסיוון תש”ה (1945) – לאביו האדמו”ר רבי יצחק אייזיק מזוטשקא זצ”ל, ולאמו הרבנית חנה ע”ה.

לאחר שנישא לרעייתו הוא שימש כמנהל הת”ת של חסידות סערט ויז’ניץ, לאחר הסתלקותו של אביו האדמו”ר זצ”ל, מונה תחתיו לממלא את מקומו על כס האדמורו”ת בבית המדרש של החסידות ברחוב באר מים חיים, השוכנת ליד רמת אלחנן.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך.

מסע הלוויתו של האדמו”ר מזוטשקא זצ”ל תצא הערב בשעה 10:00 מבית מדרשו ברחוב באר חיים מים בבני ברק, ובשעה 11:00 בבית מדרשו ברחוב כי טוב בירושלים.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. יאומן כי יסופר

  כתב מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רבי משה שטרנבוך שליט”א מכתב מיוחד על חילול בית הכנסת שיח ישראל בקריית יובל ירושלם עיה”ק ת”ו, ועל חילולי השבת המתרבים בתקופה האחרונה ע”י ידי נציגי החרדים בכנסת המינים שר”י.

  בדבריו קישר בין חילולי השבת רח”ל לחילול בית הכנסת רח”ל, ועורר כי “אם אין אנו מוחים ברשעים המחללים את השבת, [בפרט בעיר בני ברק] הרי ח”ו אומר לנו הקב”ה “אם אתם מניחים לרשעים לחלל את הקודש, אף אני אניח לרשעים לחלל את הקודש בתוך בתי הכנסיות ובתי המדרשות”, ד”י ויצילנו מכל צרה וצוקה וכו’.

  בתחילת המכתב כתב מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רשכבה”ג רבי משה שטרנבוך שליט”א: וז”לשונו הזהב…
  “תסמרנה שערות ראש על שמועה רעה כי באה, שפרצו בריונים בני בליעל לתוך בית הכנסת בירושלים עיר הקודש, והוציאו מארון הקודש ארבעה ספרי תורה וזרקום לארץ בביזיון, והניחו עליהם חומרי כילוי לכלותם, אוי לאוזניים שכך שומעות – שהניח הקב”ה לבזות את תורתו בתוך פלטרין קדשו”.

  בהמשך דבריו קשר מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רשכבה”ג רבי משה שטרנבוך שליט”א היינו הרב המתיר חפירת קברי ישראל בבית שמש רח”ל, הרב הריפורמי שר”י, בין חילול בית הכנסת לחילולי השבת: “לפנים בישראל בגולה, בשעה שחיללו את הקודש, היו כל בית ישראל בפחד ואימה שמא הקב”ה ישפוך כעסו עלינו בשעה שמידת הדין מקטרגת, והיו מרבים בתפילות ובתשובה ומעשים טובים, וגם עכשיו החובה מוטלת עלינו לפשפש במעשינו ולשוב אל ד’, ובפרט להקפיד ביתר שאת על קדושת התורה ועל קדושת השבת, כי אם אנו ח”ו מחללים בידינו את קדשי שמים, או שאין אנו מוחים ברשעים המחללים את השבת, הרי ח”ו אומר לנו הקב”ה “אם אתם מניחים לרשעים לחלל את הקודש, אף אני אניח לרשעים לחלל את הקודש בתוך בתי הכנסיות ובתי המדרשות”, ד”י.

  בשלב זה עבר מרן פוסק הדור שליט”א לחילולי השבת המתרבים והולכים: בשבוע האחרון נוסף צרה לצרה, והממשלה החליטו להוסיף בחילולי השבת ולבנות בתל אביב בעצם יום השבת, והוסיפו חטא על פשע לעודד את החנויות לפתוח שעריהם ביום השבת קודש, והפרצה הולכת וגוברת מעיר לעיר שמעודדים שינהגו כמו בתל אביב להפוך את השבת לחול רח”ל, והגענו למצב שלא רק מחללים שבת אלא מבטלים ועוקרים את יום השבת בעידוד הממשלה והעיריות ברחבי ארה”ק – עד כדי כך שגם קרוב לבני ברק בונים ביום השבת ה”י, והחובה מוטלת עלינו למחות על כבוד שבת קדשינו המחוללת, ולהסיר בכך חרון אף ה’ מעלינו ולא לשתוק כבלע את הקודש.

  “ושמעתי פעם מפי הגה”ק רבי אלחנן ווסרמן זצ”ל ד’ ינקום דמו, על מה שאמרו חז”ל במשנה בסוף סוטה (מ”ט ע”ב) שבזמן עקבתא דמשיחא “יראי חטא ימאסו”, שעוד יבוא זמן גרוע מזה ש”יראת ד’ תתייבש” ויחפרו קברי יהודים ולא יעניין את הציבור כל מה שמחריבים את הדת רח”ל, ואם בשנים קדמוניות היה בוער אש להבה כשניהלו מלחמה למען כבוד שמים, הרי שיבוא זמן שיראת ה’ תתייבש, רח”ל, ולא ירגישו שזה נוגע אלינו מה שמחריבים את הדת רח”ל.

  “בכתבי האריז”ל מבואר שבדור האחרון כבוד ד’ יהא מושפל מאוד, ואותם העוסקים להקים שכינתא מעפרא ולרומם כבוד שמים יזכו לשכר בלי שיעור, ומצפים אנו לשמוע שבכל עיר ועיר מקדשים שם שמים ומשתתפים בצרת השכינה, ואבינו שבשמים ירחם עלינו כי בצרה גדולה אנחנו, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו, ויעזור ד’ ויגן ויושיע, ויחיש גאולתינו ופדות נפשינו בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בקרוב.

  את דבריו חתם מרן פוסק הדור, הגאון, הצדיק, המהולל בתשבחות, פיקח עצום וכו’ מרנן ורבנן רשכבה”ג רבי משה שטרנבוך שליט”א – היינו הרב המתיר חפירת קברי ישראל בבית שמש רח”ל- הידוע כרב הריפורמי, בדברים נוקבים: “בחילול שבת מחללים אות הברית לעשות את השבת לדורותם, ובעוונתינו הרבים מסיחים דעת ולא מוחים כראוי, וחייבים לעורר הציבור”, המצפה לרחמי שמים מרובים, משה שטרנבוך”, הרב החופר קברים..

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. ת נ צ ב ה

  במהלך שיחת מוסר זעק מרן המשגיח רבי דן סגל שליט”א על המחלה הקשה המשתוללת בקרב הציבור החרדי, ואמר: “על מה זה בא? על זה שפוגמים את הקדושה; העולם פרוץ מאוד היום, אם אנחנו מתלכלכים, הקב”ה מלכלך אותנו” רח”ל.

  דברים חריפים נשמעו מוצאי שבת מפי מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט”א, בעקבות המחלה הקשה, המשתוללת בקרב רבים מבני המגזר החרדי. המשגיח הזהיר בדבריו מפני ההתקרבות “למכשירי הטומאה למיניהם”, והתבטא כי “אם אנחנו מלכלכים, הקב”ה מלכלך אותנו”.

  המשגיח את דבריו ואמר כי “אנדרלמוסיה באה לעולם, היא הורגת רעים וטובים במחלה רחמנא ניצלן. פחד פחדים, מנער ועד זקן, בצורה של השתוללות, תינוקות פה פתאום, פה פתאום”.

  “זה זעזוע”, זעק מרן המשגיח שליט”א, “היום זה נורא נוראות! על מה זה בא? על זה שפוגמים את הקדושה, על החטאים האלה. זה הורג את הרעים והטובים, נורא נוראות. אני מסתובב בחוץ לארץ, כמה אנשים באו אליי לקבלת קהל… נישט פשוט, כתוב בחז”ל שזה בא על הדברים האלה, ובאמת העולם פרוץ מאוד היום בזה”.

  בהקלטה נשמע המשגיח בקול בוכים: “שמעתי דברים, תסמרנה שערות ראשנו. לא רוצה להוציא על דל שפתיי, פחד פחדים. שמרתי את זה, אמרתי אני מבין כעת טוב למה האנדרלמוסיה הזאת באה לעולם.

  “אתם רואים מכשירי טומאה למיניהם, לא יאומן כי יסופר איזה חורבן זה עושה. מעולם לא היה דבר כזה שאנשים נשואים בעלי משפחות, יש גברים נשים, הכל תוצאה מהדברים האלה של מכשירי טומאה למיניהם.

  “פשוט הוא שצריכים לשמור את עצמנו, כל דבר, שכל יהודי מתחזק, הוא עושה טובה לא רק לעצמו אלא לכלל ישראל. תתחזק ותיטול שכר עולם כי אתה עושה טובה לכולם, אם מישהו אכפת לו וכואב לו ללמד סנגוריה על כלל ישראל”.

  עוד הוסיף המשגיח ואמר כי “יש מכשירים כאלה שכדי להגיע ללכלוך צריך לעשות קוד כזה, קוד כזה. לא תביא תועבה אל ביתך. אם רק יש דבר שאפשר להגיע אליו… אם אנחנו מלכלכים, הקב”ה חס ושלום מלכלך אותנו. כל המחלות זה לכלוך, הגוף שהוא בריא, הוא בריא, הוא בסדר”. עכ”ל הטהור.

  ואני הקטן מוסיף על הנ”ל שחייבים לבטל גזירת גיוס השמד והזימה שחידשו חכי”ם מיהדות התורה רח”ל ושר”י בקרוב ממש.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב