אבל בש”ס ובעולם הספרדי: הגאון הגדול רבי אליהו אבא שאול זצוק״ל

השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר שהזדכך בייסורים והוא כבן ע’ שנים. הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים גדולים ויראים הממשיכים דרכו בהרבצת התורה.

ברוך דיין האמת: ראש ישיבת אור לציון, הגאון רבי אליהו אבא זצ”ל השיב לפני זמן קצר את נשמתו ליוצרה בביתו ברחוב הרב סורוצקין בירושלים, והוא בגיל 70.

הגאון רבי אליהו זצ”ל היה מגדולי ראשי הישיבות בעולם התורה הספרדי ובנו של ראש ישיבת ‘פורת יוסף’, חכם בן ציון אבא שאול זצ”ל, בעל ה’אור לציון’.

המנוח זצוק״ל קנה את חוק לימודיו בישיבות המעטירות בירושלים ובני ברק וכבר אז נודע בשערים כפאר הצורבים ונבחר כחתנו של הגאון רבי יהודה מועלם זצ”ל ראש ישיבת ‘פורת יוסף’. הרביץ תורה לאלפים כר”מ בישיבות ‘פורת יוסף’ ו’יקירי ירושלים’ ורבים ניאותו לאורו בשיעוריו הבהירים לעמקה של תורה.

עם הסתלקותו אביו הגדול זצוק”ל, הקים ישיבה על קברו, הלא היא הישיבה הגדולה “אור לציון” וזכה להוציא את כל ספרי אביו במכון “אור לציון” שהקים, המאירים את נתיבותינו בהלכה והוראה.

זכה לשמש בהנהלת רשת החינוך התורנית “בני יוסף”, אשר חוצבה והוקמה ע”י מרן אביר הרועים הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק”ל ועל ידו הני תרי צנתרי דדהבא, אביו מרן הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ”ל ומרן הגאון רבי יהודה צדקה זצוק”ל.

השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר שהזדכך בייסורים והוא כבן ע’ שנים. הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים גדולים ויראים הממשיכים דרכו בהרבצת התורה.

מש”ס נמסר: תנועת ש״ס ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה בראשות גדול הדור מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט״א, יו”ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו בחטף של האי גברא רבא, מגדולי וראשי הישיבות, אשר העמיד תלמידים הרבה, מנקיי הדעת שבירושלים, מפארה של היהדות הספרדית התורנית, חבר ההנהלה הרוחנית ברשת החינוך ‘בני יוסף’ מיום היווסדה, בנו יחידו וחביבו של מרן פוסק הדור הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ”ל ראש ישיבת ‘פורת יוסף’ ובעל ה’אור לציון”.

מועצת חכמי התורה ותנועת ש״ס אבלים יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה והישיבות, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה׳.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אבל בש"ס!! ?? מה הקשר שס?!

  מבחינתכם – מותו של ראש ישיבה ספרדי אין להצטער עליו אם אתה לא סםרדי שסניק…

  כשראש ישיבה ליטאי או חסידי נפטר הכותרת היא ללא דגש על העדה שלו או המפלגה שלו.

  מה גם שהרב אבא שאול כלל לא היה קשור לשס וגם לא מתנגד הוא היה מהרבנים הספרדים שהשקיעו עצמם נטו בתורה.

  כך שגם לעשות כתבה פשוטה אתם לא יודעים.

  . אבל בעולם התורה!! כל תלמיד חכם שנפטר יש צער |
  הגב