אדלשטיין ייפרד מכיסאו- “רוב מקרב חברי הכנסת מבקשים כי הכנסת תבחר יו”ר קבוע באופן מיידי”

“הגבלת פעילות, שהותקנו לאחרונה, קובעות במפורש כי הן אינן חלות, בין היתר, על כנסת ישראל”

היועמ”ש של הכנסת, עו”ד איל ינון, השיב הבוקר לעתירת כחול לבן וישראל ביתנו, וקבע חד משמעית שיו”ר הכנסת היוצאת אדלשטיין, אסור לעכב את ההצבעה על בחירת היו”ר החדש של הכנסת.
“עמדת היועץ המשפטי לכנסת היא כי אין מקום לחרוג מהנוהג המקובל בכנסת, לפיו יש ליו”ר הכנסת שיקול דעת בקביעת סדר היום של מליאת הכנסת. ואולם, היות שהמועד שמצוין במפורש בסעיף 2 (ב) לתקנון (מועד כינון הממשלה) הוא מועד אחרון, ובהתחשב בכך שיו”ר הכנסת המכהן מכוח עקרון הרציפות מחזיק בתפקידו זה כ”פקדון זמני” עד לבחירת יושב ראש קבוע לכנסת, ורוב מקרב חברי הכנסת מבקשים כי הכנסת תבחר יו”ר קבוע באופן מיידי, מרחב שיקול הדעת הנתון ליו”ר הכנסת בכל הנוגע לדחיית מועד זה, ככל שחולף הזמן, צריך להיות מצומצם יחסית”.

במקביל היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, השיב באופן דומה וקבע כי על הכנסת להתנהל כרגיל גם בימי משבר הקורונה, ואין סיבה לעכב את ההצבעה על הקמת הוועדות.
“יש מקום כי מוסדות הכנסת ידאגו להבטיח את המתכונת המתאימה לקיום דיוני הכנסת; וזאת, תוך שמירה על בריאותם של חברי הכנסת וכלל הנוכחים במשכן הכנסת, בהתאם לסמכויות לשיקול הדעת הנתון להם בעניין זה. כאן המקום לשוב ולהדגיש, כפי שאוזכר לעיל, כי הן ההגבלות על התקהלות לפי צו בריאות העם, הן תקנות שעת החירום בעניין הגבלת העובדים ותקנות שעת חירום בעניין הגבלת פעילות, שהותקנו לאחרונה, קובעות במפורש כי הן אינן חלות, בין היתר, על כנסת ישראל. כן ראוי להזכיר כי הממשלה מצאה דרכים שונות להתאמת פעילותה; וכך גם לעניין בתי המשפט, על-מנת לאפשר למוסדות אלה למלא את תפקידם, תוך שמירה על ההנחיות הדרושות לשמירה על בריאות הציבור”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.