אושר בקריאה ראשונה: בעל מנוי יוכל לבקש לחסום את גישתו לשירותי תקשורת

מוצע לאפשר למנוי לבקש מבעל רישיון למתן שירותי תקשורת להגביל או לחסום את גישתו של המנוי לשירותי תקשורת או לציוד תקשורת כמפורט בסעיף המוצע, וזאת לרבות הגבלה שקבע צד שלישי שהמנוי ציין בבקשתו.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק התקשורת של חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי כנסת. 9 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה, ללא מתנגדים, והיא תועבר להמשך דיון בוועדת הכלכלה.

מוצע לאפשר למנוי לבקש מבעל רישיון למתן שירותי תקשורת להגביל או לחסום את גישתו של המנוי לשירותי תקשורת או לציוד תקשורת כמפורט בסעיף המוצע, וזאת לרבות הגבלה שקבע צד שלישי שהמנוי ציין בבקשתו.

בדברי ההסבר נכתב: “שירותי התקשורת בעת הנוכחית חובקים עולמות תוכן רחבים ביותר הן באמצעות רשת האינטרנט והן באמצעות רשתות הטלפוניה. התקשורת המודרנית מאופיינת בתקשורת אישית, אשר עשויה להיות נסתרת מעין הסביבה ומהשגחתה.

בעיני רבים בחברה הישראלית, לצד הצורך לעשות שימוש שירותי התקשורת קיימת חובה להגבילם ברמה האישית וכך ביחס לציוד התקשורת שברשותם. הגבלות אלו באות לידי ביטוי בסינון תכנים באינטרנט, בחסימת שיחות טלפון, בהימנעות משירותי תקשורת מסוימים, בהגבלת מכשירי קצה באופן שימנע שימוש באמצעותם בשירותים מסוימים וכיוצא בכך.

ההסדר המוצע קובע כי מנוי רשאי, במסגרת הסכמה עם בעל רישיון בזק או עם ספק ציוד קצה רט”ן או עם ספק ציוד תקשורת, שתבוא לידי ביטוי בבקשה נפרדת מהסכם ההתקשרות הרגיל, להגביל את תכונות השירות והציוד בהם הוא מקבל רשות שימוש, וכן לקבוע בהסכמה את האופן שבו ההגבלות יוסרו.

לפי המוצע, הגבלות כאמור יכולות לחול על כל מגוון שירותי התקשורת, לרבות שירותי ויישומי אינטרנט, תכונות ציוד הקצה, אופן השימוש של ציוד הקצה ברשתות התקשורת או בציוד קצה אחר, וכן לכלול חסימת שיחות יוצאות ונכנסות למעט ביחס למספרי חיוג מקוצרים של ארגוני הצלה וספקי שירותים חיוניים ומספרים של המדינה ומוסדותיה”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.