אושר נוהל שר האוצר החדש לתמיכות מתקציב המדינה בארגוני המגזר השלישי

שינויים אלה ושינויים נוספים שבוצעו בנוהל, יפחיתו את היקף המסמכים שנדרשים מוסדות הציבור לצרף לבקשת תמיכה

אגף החשב הכללי השלים לאחרונה עבודת עומק שכללה דיונים נרחבים עם נציגים שונים ממשרדי הממשלה, ממוסדות הציבור הנתמכים ומהציבור, וניתוח של התהליכים הבירוקרטים הכרוכים בהגשת הבקשות לקבלת תמיכה מתקציב המדינה. זאת במטרה להפחית את הנטל הרגולטורי והבירוקרטי על מוסדות הציבור הנתמכים ולשפר את יכולות הביצוע של משרדי הממשלה בתחום התמיכות.
בהמשך לעבודה זו, פורסם ביום 23 באוקטובר 2019, נוהל חדש לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור לאחר שאושר על ידי שר האוצר. השינוי העיקרי שבוצע בנוהל הוא באופן הגשת בקשת התמיכה למשרדי הממשלה ואופן ביצוע הביקורת השנתית על השימוש בכספי התמיכה שעורך אגף החשב הכללי. עקב כך, הביקורת תעשה בשנה שלאחר שנת התמיכה, בדיעבד, על בסיס דיווח מבוקר של מוסד הציבור אודות פעילותו בשנת התמיכה, ולא עוד כחלק מהגשת בקשת התמיכה כפי שהיה נהוג עד היום. בנוסף, לצורך הקלת הנטל הבירוקרטי, יושמו המלצות התכנית להקלת הנטל הרגולטורי על עמותות וחברות לתועלת הציבור שפורסמו בינואר 2018 במטרה להטמיע את עקרון Ask Once במסגרת תהליך התמיכה במוסדות ציבור, הותאמו מועדי הדיווח השנתיים למועדים שבהם נדרשים מוסדות ציבור להגיש דיווחים לרשם העמותות, אוחדו חלק מדרישות הדיווח ואף הונחה התשתית שתאפשר, במקרים מסוימים, הפחתת תדירות הדיווחים הנדרשים ממוסדות הציבור למתכונת דיווח דו-שנתית.
שינויים אלה ושינויים נוספים שבוצעו בנוהל, יפחיתו את היקף המסמכים שנדרשים מוסדות הציבור לצרף לבקשת תמיכה, יקצרו את תהליך הגשת בקשת התמיכה, יקטינו את העלויות הכספיות הכרוכות בהגשת בקשת תמיכה מהמדינה, ובכך ישפרו את נגישות מוסדות הציבור למקורות המימון הממשלתיים.
מידי שנה משרדי הממשלה מעניקים תמיכות מתקציב המדינה לפי נוהל שר האוצר למתן תמיכות מתקציב המדינה, המפורסם מכוח סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, בסך כולל של כ-3 מיליארד שקלים לכ-3,000 מוסדות ציבור הפועלים למטרת חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרות דומות. נוהל זה מסדיר את תהליך הגשת בקשות התמיכה והדיון בהן, את הדרישות ממוסדות הציבור הנתמכים ואת הפיקוח והבקרה עליהם.
רוני חזקיהו, החשב הכללי במשרד האוצר: “הנוהל החדש לתמיכות מתקציב המדינה בארגוני המגזר השלישי מהווה צעד נוסף בתכנית שמוביל אגף החשב הכללי לשיפור הסביבה העסקית בישראל וצמצום הבירוקרטיה בעבודה עם הממשלה. הנוהל מבטא את ההכרה הגבוהה בחשיבות ארגוני המגזר השלישי למשק ותרומתם החשובה לתוצר המקומי דרך השירותים החברתיים שהם מספקים”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.