אושר סופית: חובת התקנת מצלמות בבתי חולים סיעודיים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס’ 33), התשע”ט-2018. מדובר בהצעה ממשלתית ובהצעה פרטית של ח”כ איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת.

מטרתה ההצעה היא לחייב התקנת מצלמות בבתי חולים גריאטריים סיעודיים שמאושפזים בהם תשושי נפש וחולים סיעודיים. מוצע לקבוע כי מנהל בית חולים גריאטרי יהיה חייב להתקין מצלמות בבתי חולים סיעודיים גריאטריים. המצלמות יתעדו את כל הנעשה במרחבים המשותפים שבהם שוהים המאושפזים וכן במרחבים הפרטיים הכוללים את חדרי האשפוז, המקלחות והשירותים. עוד מוצע לקבוע כי מאושפז יוכל לסרב להפעלת המצלמות במרחב הפרטי שלו. הצעת החוק כוללת גם הוראות שמבטיחות את השמירה על פרטיותם של המאושפזים השוהים במחלקות הסיעודיות, כך בין היתר, נקבעו עקרונות להפעלת המצלמות כך שלא תפגע פרטיותם של המאושפזים והם לא יצולמו לאורך כל שעות היממה ובזמן שהם שוהים לבד בחדרם, כן נקבע כי הצפייה בצילומים תעשה רק על ידי מורשה גישה שהוסמך על ידי מנהל בית החולים. בנוסף ההצעה כוללת הוראות בדבר אופן שמירתן של הצילומים והזמן המרבי שבית חולים צריך לשמור את הצילומים. כן מוצע לקבוע הוראות הנוגעות לחובת דיווח במקרים בהם מתעורר חשש לפגיעה במאושפזים.

בדברי ההסבר נכתב: “בעת האחרונה התפרסמו בתקשורת כמה אירועים שבהם תועדו מקרי התעללות קשים ואכזריים כלפי מאושפזים קשישים בבתי חולים סיעודיים מצד הצוות המטפל בהם. בעקבות אירועים אלה החליט שר הבריאות לפעול לתיקונה של פקודת בריאות העם, במטרה להעניק לו סמכות לחייב בתקנות כל בית חולים, שבו מחלקה המיועדת מעצם טיבה לאשפוז חסרי ישע, להתקין ולהפעיל מצלמות במחלקה כאמור, לשם הגנה על חסרי הישע המאושפזים בה.

התקנת המצלמות נועדה להשיג שלוש תכליות מרכזיות: 1 .הרתעה שתסייע במניעת פגיעה במאושפזים; 2 .איתור מקרי פגיעה באמצעות בקרה שוטפת; 3 .יכולת שימוש בתיעוד פגיעה שקרתה לצורך חקירה וענישה.

תיקון החקיקה נועד להגשים תכלית ראויה באופן מידתי. מצלמות המתעדות את אופן מתן הטיפול למאושפזים חסרי ישע, יכולות להוות אמצעי הרתעה, בקרה ואכיפה שאין להמעיט ביעילותו. אמצעים אלה נדרשים נוכח המציאות המצערת שבה מתברר כי מאושפזים חסרי ישע עלולים להיות חשופים לפגיעות ואלימות קשה, בלי שנמצאת הדרך לטפל כנדרש ברבים ממקרים אלה.”

ח”כ איציק שמולי: “זה צעד היסטורי שיסייע לנו להגן על חסרי הישע ולוודא שאף אחד לא יהפוך שוב קשישים לשקי אגרוף אנושיים. לאחר התחקירים הקשים שחשפו התעללות מזעזעת בקשישים חסרי ישע במחלקות הסיעודיות החוק החשוב הזה יסייע לנו באופן אמיתי להגביר את ההגנה עליהם תוך הקפדה על הגבלות נדרשות שישמרו גם על פרטיותם. אין לי ספק, כי בצד צעדים נוספים שאנו מקדמים, וביניהם: הגדלת הכמות והאיכות של הצוות המטפל, השקעה ושדרוג תשתיות המוסדות והגברת הפיקוח של משרד הבריאות נוכל לייצר מציאות אנושית ובטוחה יותר לחסרי הישע.”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.