אושר סופית: שינוי בתמהיל הצמדת מדד תשומות הבנייה לרוכשי דירה מקבלן

בדברי ההסבר נכתב: “חוק המכר הוא חוק צרכני שנועד לתת הגנה לרוכשי דירות חדשות במסגרת עסקאות אלה. בבסיס חקיקה זו ניצבת ההנחה שהמערכת החוזית בעסקאות אלה של רכישת דירה מיזם אינה שוויונית, וכי ישנם פערי כוחות ניכרים בין הרוכש למוכר, לטובת המוכר.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק המכר – התשפ”ב-2022. מדובר בהצעת חוק ממשלתית שמוזגה עם הצעות חוק של חבר הכנסת אלכס קושניר וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ’ וקבוצת חברי כנסת. 41 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים.

מוצע כי לכל היותר יוצמדו 40 אחוזים ממחיר הדירה למדד בעסקת רכישת דירה מקבלן. כל תשלום ראשון שיינתן לקבלן ולא יפחת מ-20 אחוזים – לא יחויב במדד, כאשר שאר התשלומים שישולמו בהמשך, יוצמדו ב-50 אחוזים בלבד למדד תשומות הבנייה. עוד נקבע כי ההצמדה תהיה עד למועד מסירת הדירה בלבד.

עוד מוצע לקבוע כי מוכר יהיה פטור מתשלום פיצוי בשל איחור במסירת הדירה, רק במקרה שהאיחור נגרם כתוצאה ממעשה או ממחדל של הרוכש, או במקרה שהאיחור הוא תוצאה של סיכול החוזה כמשמעותו בחוק החוזים. בתוך כך, מוצע שינוי בתמהיל הפיצוי: מחודש האיחור השני ישלמו הקבלנים 100% שכר דירה לרוכשים, מהחודש החמישי ישלמו 125% והחל מהחודש ה-11 150%.

בנוסף, לפי המוצע ייכנס החוק לתוקף בתוך 7 ימים מיום פרסומו.

בדברי ההסבר נכתב: “חוק המכר הוא חוק צרכני שנועד לתת הגנה לרוכשי דירות חדשות במסגרת עסקאות אלה. בבסיס חקיקה זו ניצבת ההנחה שהמערכת החוזית בעסקאות אלה של רכישת דירה מיזם אינה שוויונית, וכי ישנם פערי כוחות ניכרים בין הרוכש למוכר, לטובת המוכר.

אחת ממטרות הדינים הצרכניים היא צמצום פערי הכוחות בין הצרכן לספק, כאשר ההנחה היא כי בדרך כלל לצרכן אין יכולת מיקוח והשפעה על הספק, קיימים פערי מידע בין הצדדים, כוחו הכלכלי של הצרכן קטן יותר, וכך גם יכולתו להתמודד עם מורכבות העסקה. דברים אלה מקבלים משנה תוקף בעסקה כה חשובה לרוכש דירה”.

שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין: “אני שמח שהעברנו את החוק למרות הקושי של התקופה הזו. הבאנו פה פתרון להרבה מאוד זוגות צעירים, שיחסכו בעקבות החוק בין 100 ל-150 אלף שקלים. החוק הזה מביא לשינוי דרמטי, היה פה עוול לציבור שתוקן. הוכחנו שאפשר לשנות ולפעול גם מול כוחות מאוד חזקים במשק”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.