אושר סופית – תשלום דמי בידוד לעובד

הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 28 ח”כים ונמנע אחד. מיד אח”כ תם סדר היום. מליאת הכנסת ננעלה בשעה 01:20

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלשית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס’ 6), התשפ”א-2021.

הצעת החוק מאריכה עד 31.10.2021 את תוקפו של ההסדר לעניין תשלום דמי בידוד לעובד ועורכת בו מספר שינויים: (א) מוצע לקבוע כי הורה מלווה – שהוא עובד שאינו חייב בבידוד, אך נעדר מעבודה משום שילדו חייב בידוד, יהיה זכאי ל100% דמי בידוד, בכפוף לכך שהילד אינו חוזר או חולה קורונה ושההורה האחר לא נעדר באותו זמן. שני הורים מלווים יוכלו להיעדר לסירוגין. הזכאות של הורה מלווה תחול רטרואקטיבית מתחילת 2021.

מוצע להבחין בין עובד השוהה בבידוד רגיל – שזכאי ל-75% מדמי הבידוד, ובין “עובד בבידוד מזכה” (מי שחייב בידוד למרות שהוא מחוסן או מחלים, עובד קטין בבידוד, או מי שהחל להתחסן אך טרם השלים את התהליך, או מי שמסיבה רפואית מוכרת נמנע ממנו להתחסן) – שזכאי ל- 100% מדמי הבידוד. למלוא דמי הבידוד כעובד מזכה יהיה זכאי גם הורה ששוהה בבידוד בשל בידוד של ילדו, בין אם גם ההורה עצמו חייב בבידוד ובין אם לא, בכפוף לכך שהילד אינו חוזר או חולה קורונה ושההורה האחר לא נעדר באותו זמן.

מוצע כי מעובד הזכאי לדמי בידוד יופחתו רק עד שלושה ימי מחלה, במקום עד ארבעה ימים בהסדר הקיים.

מוצע להגביל את הזכאות לדמי בידוד רק לתקופה המזערית שלאחריה ניתן יהיה לצאת מבידוד אם מבצעים בדיקות קורונה.

מוצע שעלויות המעסיק שיובאו בחשבון לעניין השיפוי לא יעלו על 30% מדמי הבידוד. מוצע להאריך את התקופה להגשת בקשה לשיפוי, ולהתאים את הפרטים שבקשת השיפוי צריכה לכלול.

מוצע להתאים למשפחת אומנה את אופן מסירת ההצהרות הנדרשות לפי ההסדר החדש לגבי ילדו של עובד שהוא עובד בבידוד מזכה או הורה מלווה. נוסף לכך מוצע לקבוע שנשים שהמכוח תיקון 225 לחוק הביטוח הלאומי זכאיות לדמי לידה, לאחר שהיו זכאיות לדמי אבטלה עד 30.6.2021, יהיו זכאיות לתשלום נוסף בשווי דמי לידה בעד 18 ימים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.