אין יוצא ואין נכנס: סגר מלא בשכונות החרדיות באשדוד

בהוראת הממשלה הסגר באשדוד נכנס לתוקף, שלוש שכונות בהן מתגורר רוב המגזר החרדי בעיר נכנסו לסגר, זעם על הנציגים החרדים שממשיכים לשתוק

ממשלת ישראל הכריזה על שכונות ג’, ז’ וח’ באשדוד, ועל שכונת הרכבת, שניר ונווה שלום בלוד, כעל ׳אזורים מוגבלים׳. ההכרזה בתוקף החל מיום חמישי, 2.7.20 בשעה 8:00 בבוקר, עד ליום חמישי, 9.7.20 בשעה 8:00 בבוקר. באזורים המוגבלים תוגבל הכניסה והיציאה אל ומהאזור המוגבל, וכן יוגבלו התנועה והעסקים בתוך האזור המוגבל עצמו.

אזור מוגבל – מגבלות יציאה מהבית בתחומי האזור המוגבל המגבלות נועדו במטרה להקטין את שיעור ההדבקה בתוך האזור המוגבל.
המקרים שבהם מותר לצאת מהבית: חל איסור לצאת מהבית למרחב הציבורי, למעט אחת מהפעולות הבאות:
•יציאה למקום העבודה או הגעה לראיון עבודה.
•הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
•קבלת שירות רפואי.
•סיוע לאדם אחר לצורך רפואי, או קושי תפקודי, או מצוקה שדורשת סיוע.
•תרומות דם.
•הפגנה.
•הליך משפטי.
•הגעה לכנסת.
•טיפול במסגרת רווחה.
•יציאה למקווה.
•יציאה לתפילה, להלוויה, לברית או לחתונה.
•פעילות ספורט של יחיד עם אדם קבוע אחר או של אנשים הגרים באותו מקום.
•יציאה להתאווררות לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטר.
•העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני.
•העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני, ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

אזור מוגבל – מגבלות כניסה ויציאה מהאזור המוגבל – המגבלות נועדו במטרה למנוע את העברת התחלואה מהאזור המוגבל לאזורים אחרים.

מי יכול להיכנס לאזור מוגבל?
•גופי הצלה (מד”א, כבאות והצלה) במסגרת תפקידם, וכן משטרת ישראל, צה”ל ושירות ההתגוננות האזרחית לצורך מתן סיוע אזרחי
•אדם המתגורר כדרך קבע במקום
•איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו
•עובדים סוציאליים על פי חוק
•עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים שהוגדרו כחיוניים על ידי הרשות המקומית
•עובדי רווחה שקיבלו אישור ממשרד העבודה והרווחה
• עיתונאים ועובדי מקצועות התקשורת הנושאים תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית או איגוד העיתונאים
•ספקי מוצרים ושירותים חיוניים – לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ופסולת
•הורים שחיים בנפרד במטרה להעביר את ילדם הקטין לביתו של ההורה השני

מתי ניתן לצאת מאזור מוגבל?
•קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבל באזור המוגבל
•הליך משפטי שמחייב נוכחות
•שוטר, חייל או איש צוות רפואי שיוצא במסגרת מילוי תפקידו
•הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה
•העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל הורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל (במידה שיש משמורת משותפת)

היתרי כניסה ויציאה לצרכים חיוניים שאינם מופיעים ברשימה במידה שהכניסה או היציאה מהאזור המוגבל הינם לשם צורך חיוני שלא כלול באחד מהמקרים שפורטו לעיל, יש להגיש בקשה לכך לרשות חירום לאומית (רח”ל). נדרש להגיש בקשה באמצעות הצ’אט בפורטל זה, או לפנות למרכז המידע בטלפון 104.

כל אזרח רשאי להגיש ערעור לעניין כניסה ויציאה מאזור מוגבל, בהתאם למקרים הבאים:
•סירוב על ידי שוטר – אדם שסורבה כניסתו או יציאתו על ידי שוטר יוכל להגיש ערעור לקצין משטרה בכיר שהוסמך על ידי המפכ”ל
•סירוב על ידי רח”ל – אדם שסורבה בקשתו על ידי רח”ל לקבל היתר יציאה או כניסה בשל צורך חיוני יכול להגיש בקשה לראש רח”ל או סגנו.
החלטה בעניינו של אדם שהגיש בקשה לכניסה או יציאה מראש והיא סורבה, תינתן ככל הניתן לא יאוחר מ-24 שעות לפני המועד שבו מבקש האדם לצאת או להיכנס.
סירוב לאפשר כניסה או יציאה יעמוד בתוקפו אלא אם כן נתקבלה החלטה אחרת בערעור. על החלטה בערעור ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט.
לפניות כלליות בנושא הגבלות הכניסה והיציאה יש לפנות למוקד העירוני במספר 106.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.