אין מים – אלא תורה | תמליל מרתק מתוך הקלטה נדירה מבית הגראי”ל שטיינמן

“כמה פעמים כשאני מביא לרבי חיים לשתות, הוא תמה ושואל אותי: ‘מה אתה רוצה ממני, הרי עשיתי כבר 100 ברכות?!’…”

השיחה שלפנינו, המתפרסמת מתוך הקלטה נדירה ביותר מביתו של מרן הגראי”ל שטיינמן זצ”ל, התקיימה בין מרן זצ”ל לנכדו הרב גדליה הוניסברג שליט”א ששהה לצידו באותו לילה (התמליל המלא עתיד להתפרסם בספר העומד לצאת לאור בעזה”י במהלך החורף הנוכחי – “חכימא דיהודאי”)

היה זה בחודשים האחרונים לפני חוליו האחרון, באחד הלילות לקראת עלות השחר. מרן זצ”ל היה תשוש מאד, והיה לו חום.

הנכד ר’ גדליה מנסה לשדלו לשתות עוד קמעה. “הרי ראש הישיבה שותה את זה כל יום”…

מרן נשמע מחייך: “וכי אם אני שותה את זה כל יום יש לזה דין חזקה?”

ר’ גדליה משכנעו לשתות: “האם יש תוספות שאומרים שקצת צריך לחוש לדברי הרופא?”

מרן: “כן, זה תוספות קטן בעמוד א’ בדף פ”ה בבא קמא: ‘עבר על דברי הרופא – לא חשיב ליה פושע כל כך’. משמע שלא כל-כך ראוי לצפצף עליהם, אבל מכל מקום לא חשיב פושע’.

ר’ גדליה נבוך, האם מרן ישמע לדברי הרופא או לא?

מרן: “יש אבן עזרא בתהילים הסובר שמכה בידי שמים אסור לרפאות, ושאלתי פעם שמהגמרא רואים לא כך, שהרי שמואל היה רופא של רבי, וגם משמע להדיא בבבא קמא בדף פ”ה שתוס’ חולק עליו, שהרי אומרים שם שהיה הווא אמינא שחולה בידי שמים שמרפא נראה כסותר גזירת המלך, קמשמע לן דשרי”.

ר’ גדליה מנסה לשכנע שוב בעניין השתיה: “מעניין, גם לרבי חיים קניבסקי הרופא אמר שהוא חייב לשתות כמות מסוימת בכל יום”.

מרן מפטיר מיד: “ה’ יעזור שהוא יהיה תמיד בריא”.

ר’ גדליה: “וכמה פעמים כשאני מביא לרבי חיים לשתות, הוא תמה ושואל אותי: ‘מה אתה רוצה ממני, הרי עשיתי כבר 100 ברכות’… יש לו בראש רק מאה ברכות וזהו. אבל הוי עובדה שאמרתי לו לרבי חיים שהראש ישיבה הביא ראיה שיש ענין גם ביותר ממאה, וראש הישיבה דייק כך בלשון אחד מהראשונים… רבי חיים רק שמע את זה, ואמר ‘הורה זקן’ – ושתה”.

מרן: “זה לשון בשולחן ערוך, ‘מאה ברכות, לפָחוֹת’. לא ברמב”ם, אבל בשו”ע”.

מרן מברכו לרבי חיים: “שיהא בריא, געזונט און שטארק”, ולוגם מעט מהכוס מתוך קושי ונאנח… (‘קובץ גיליונות’ ומייל הפותח)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.