“אין מניעה לערוך קורסים בנפרד לגברים ולנשים”

היועץ המשפטי לממשלה מבהיר כי בעניין הפרדה בין גברים ונשים בקורסי נהיגה מונעת ניתן לקיים קורסים נפרדים לגברים ולנשים

היועץ המשפטי לממשלה מבהיר כי בעניין הפרדה בין גברים ונשים בקורסי נהיגה מונעת ניתן לקיים קורסים נפרדים לגברים ולנשים.

בהודעה שיצאה כעת ממשרד המשפטים נאמר כי “עמדתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה היא שקיום קורסים נפרדים הינו אפשרי ככל שמדובר בהתארגנות עצמאית שבמסגרתה מבקשים חברי קבוצה שהתארגנה להפעיל קורס עבורם. הפרדה איננה אפשרית בקורסים השגרתיים שמפעילה המדינה, נוכח העובדה שמשרד התחבורה לא הציג תשתית ראייתית המצדיקה את ההפרדה מבחינה חוקית”.

“אשר על כן”, מוסיף היועץ, “אין באפשרותו של משרד התחבורה ליזום ולהפעיל מטעמו קורסי “נהיגה מונעת” המיועדים לגברים בלבד או לנשים בלבד”.
אך היועץ מבהיר כי אין בהכרעה זו כדי למנוע פרקטיקות קיימות במשרד התחבורה המאפשרות לקבוצת נרשמים שהתאגדה באופן עצמאי כקבוצה לפנות ולבקש עריכת קורס משותף עבורם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.