אל תתפללו במניין: הוראת חכם שלום

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט״א יצא בהוראה כעת כי מי שלא מתגורר בעיר בני ברק יכול להתפלל במניין. ומה קבעו רבני מודיעין עילית?

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט״א יצא בהוראה חדשה כי מי שלא מתגורר בעיר בני ברק יכול להתפלל במניין. ״בשל התפשטות הנגיף בעיר בני ברק – על הציבור להתפלל בבית”, הורה חכם שלום. ובשאר מקומות חזר מרן ואמר כי ״יש להישמע ולנקוט ע״פ הנחיות משרד הבריאות שהם פיקוח נפש ממש״.

בעקבות הוראת הרב אדלשטיין החליטו במודיעין עילית כי אין לקיים מניינים בכלל גם לא במרחב פתוח, ועל כל אחד להתפלל בביתו.

גם רבני העיר בני ברק פרסמו מכתב חריף בו קוראים לציבור שלא להתפלל במניין, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו לכל תושבי עירנו ישמרם צורנו ויגן עליהם
המצב לצערנו הולך ומחמיר ומחויבים אנו לעשות כל השתדלות בעולם לשמור נפשנו ונפשות בני ביתנו, וביותר להישמר שלא להזיק ח”ו את
הכלל, בסכנת נפשות ממש

וזה ההוראות שנתנו:
 חובה על הגבאים לסגור את בתי הכנסת ובתי מדרשות.
 אין לטבול במקווה טהרה, לא כהכנה לתפילה ולא כתוספת טהרה.
אנשים המקפידים על טבילה, יסתפקו בתשעה קבין.
 הרואה כאלו המזלזלים בהוראות משרד הבריאות מחויב הוא למחות
בידם, ולהודיע לשלטונות, כי הם בגדר רודף ח”ו.
ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ולא תעמוד על דם רעיך, זוהי חובת השעה !
ללא שום הוראת היתר בזה !
אזהרה מיוחדת לכל אחד ואחד שעל פי הוראות משרד הבריאות חובת
בידוד עליו שלא יקל ראש בזה ח”ו, מחויב הוא לבודד עצמו ולא ייצא
מפתח ביתו כלל ! ולא יכניס עצמו לספק גרמא בנפשות ח”ו.
ורופא כל בשר יפליא לעשות, ישמע שועתנו וימהר רפואתינו ויחיש גאולתינו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.