באוצר נערכים לקראת הפעימה השניה להגדלת קיצבת הנכים

צוות בינמשרדי, הכולל את נציגי משרד האוצר, בנק ישראל, משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי יזמן בקרוב את נציגי ארגוני הנכים במטרה לשמוע את עמדתם לקראת גיבוש והצגת המלצות בנושא הגדלת קצבאות לאנשים עם מוגבלות לשרים.

במסגרת תיקון 200 לחוק הביטוח הלאומי, שנכנס לתוקף במרץ 2018 נקבע כי שר הרווחה ושר האוצר ימליצו לממשלה על מתווה העלאה לפעימה השנייה של הגדלת הקצבה, בשנים 2020-2021. הצוות הבינמשרדי פועל בימים אלו על מנת לגבש את ההמלצות טרם הצגתן לשרים.

מדובר בפעימה שנייה של הגדלת קצבאות לאנשים עם מוגבלות. במסגרת הפעימה הראשונה, גדלה קצבת הנכות בסך של 470-770 ₪ לחודש. כמו כן, במסגרת התיקון ניתנו 50 מיליון ₪ עבור הגדלת דמי ליווי לעיוורים ו-50 מיליון ₪ עבור קצבת ילד נכה.

לאור החשיבות שהצוות רואה בשמיעת ציבור מקבלי הקצבאות, יצא קול קורא לעמותות, לארגוני אנשים עם מוגבלות ולציבור הרחב, להגיש הצעות לאופן חלוקת המשאבים בהתאם לצרכי האוכלוסיות השונות של אנשים עם מוגבלות. בנוסף להגשת עמדות בכתב, הצוות יקיים בשבועות הקרובים שני ימי פגישות עם הארגונים השונים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.