באישור הממשלה: כך השר ליצמן מתכוון לפתור את מצוקת הדיור בישראל

במטרה להאיץ את שוק הנדל”ן בישראל

ממשלת ישראל אישרה הבוקר את הקמת ועדת שרים לענייני דיור בראשות שר הבינוי והשיכון, ח”כ ליצמן.

ההחלטה משלימה את בנייתו של מכלול סמכויות רחב שניתן בממשלה זו לשר הבינוי והשיכון, לאחר מינויו ליו”ר מועצת רמ”י והעברת סמכויות מטה הדיור וחברת “דירה להשכיר” תחת אחריותו.

ועדת שרים (קבינט) לענייני מקרקעין, בנייה ודיור תעסוק בקידום רפורמות רחבות היקף בתחומי המקרקעין, הבנייה והדיור ויהווה סמכות ממשלתית בכל הנוגע לממשקי העבודה עם  הגופים הממשלתיים, במטרה להאיץ את שוק הנדלן בישראל.

מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון, מר יאיר פינס, הוסמך ע”י הממשלה לבצע מעקב ליישום החלטות הועדה ופעולותיה. שר הבינוי והשיכון, ח”כ ליצמן: “הקמת קבינט הדיור היום משלימה מהלך הכרחי להצעדת ענף הבנייה והדיור קדימה. ההחלטה מעניקה סמכויות רחבות לטפל באופן שלם, הן בתחום הדיור, הבנייה והתשתיות הנלוות, הן בתחומי המקרקעין הנוגעים לניהול היצע הקרקעות וכעת גם להחלטות מדיניות דיור ממשלתית רחבה. אני מברך על ההחלטה ונכון לאתגר החשוב כל כך.”

אלה סמכויות הוועדה:

 א. קביעת מדיניות, ואישור וקידום רפורמות ושינויים מבניים; בתחום המקרקעין, הדיור, ייזום התכנון והבנייה למגורים ותעסוקה, והסדרי פיתוח הקרקע במרחב העירוני והכפרי.

ב. קידום פרויקטים ומודלים מגוונים בתחום הבנייה למגורים. בין היתר לדיור בר-השגה, דיור להשכרה לטווח ארוך, פרויקטי דיור ציבורי, פינוי מקרקעין לצורכי דיור וכיוצא בזה.

ג. גיבוש מדיניות, רפורמות ושינויים מבניים בתחום המקרקעין לרבות בעניין מקרקעי ישראל אשר יובאו לאישור מועצת מקרקעי ישראל.

ד. גיבוש פתרונות לחסמים ותיאום בין הגורמים בתחומי תשתיות וסביבה, בכל הנוגע לפרויקטי דיור.

ה. פיתוח וקידום ההתחדשות העירונית בישראל לרבות ייזום תכניות ותכנון כוללני, גיבוש ואישור צעדי מדיניות בהיבטי מקרקעין ובנייה מתוך מטרה להאיץ את פרויקטי ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש והפריפריה.

ו. החלטות הוועדה לא יעסקו בנושאי תכנון אשר בסמכות שר הפנים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.