בבני ברק מתכוננים לקטסטרופה

האגף לשירותי חירום של עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, הקימו ברחבי העיר מערך נרחב של ארבעה בסיסי משמר אזרחי ושיטור קהילתי, והקמתם נעשתה עפ”י שיקולים מקצועיים כאופי השכונה והפוטנציאל ההתנדבותי, ויחד עימם פועלים כ-700 מתנדבים המשרתים את תושבי העיר- כך נמסר בדו”ח מפורט על סיכום עבודת האגף בשנה האחרונה והתכניות לשנה החדשה, כפי שהוגש ע”י מר חיים נוגלבלט, מנהל האגף ויו”ר ארגון הקב”טים (קציני ביטחון) הארצי להרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, שמערכת שירותי החירום כפופה ישירות אליו והוא עוקב בקביעות אחר פעילותה.
בדו”ח גם נמסר על מוקד עירוני הפועל בעיר המספק מיגון ואבטחה למוסדות העירוניים ומהווה מרכז לשליטה, תיאום ובקרה בשעת רגיעה בכל בעיה עירונית, והאגף פועל הן כיחידה מבצעית והן כיחידת מטה, עוסק בארגון, בתיאום, בבקרה ובפיקוח על כלל פעילות גורמי הביטחון בתחומי העיר והוא גם אחראי על תיאום בין צה”ל, פיקוד העורף והמשטרה בבני ברק.
לאגף תחומי אחריות מגוונים ונרחבים, ובהם אבטחת מוסדות חינוך באמצעות קציני ביטחון, שומרים ומאבטחים, כיסוי צרכי ההתגוננות האזרחית ואחזקה תקינה של מפקדות הנפה ומחסני חירום, מחסה לתושבים בשעת חירום באמצעות מקלטים פרטיים, משותפים וציבוריים, הפעלת מתנדבים במשמר האזרחי בשיתוף המשטרה, אימון יחידת מתנדבי זק”א, הכנת המוקד העירוני לשירותי תגובה מהירה באירועי חירום בשגרה ובמצבי חירום, הכנת העיר לשעת חירום במסגרת מל”ח (משק לשעת חירום) ומחסני ציוד, הערכות וגיבוש כוח אדם ועובדי רווחה לשעת חירום ואבטחת מבני העירייה, טקסים ואירועים וקישור ותיאום עם שירותי ביטחון שונים.
במסגרת ההכנות לשעת חירום, קודמה תכנית “חוסן לעיר”, הכוללת הגברת החוסן האזרחי בקרב הקהילה והדרכות למנהלי מטות ולעובדים, העברת הכשרות מקצועיות ליועצים חינוכיים, הקמת מטה בריאות הכולל את כל גורמי הבריאות בעיר וגיבוש קשרי עבודה מתאימים בין גורמים אלו, הכנת מטה מידע והסברה לציבור ומערכת “קו פתוח” וקיום הדרכות לתושבים למצבי חירום.
באחרונה התקיים כינוס מאבטחים לשנת ה’תשע”ט, בהשתתפות הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, בו השתתפו למעלה מ-120 מאבטחים, מפקחי שמירה מחב’ האבטחה, נציגי משטרת ישראל, היחידה לאכיפת זכויות עובדים בחברה למשק וכלכלה וקב”טי מוסדות החינוך.
נציג משטרת ישראל עמד בדבריו על התרחישים השונים שיכולים להתפתח במוסד החינוכי והדרך להתמודדות עימם. הוא סקר את פעילות משטרת ישראל בתחומי הביטחון הכללי ותפקידי המאבטח במוסד החינוכי.
נציגי החברה למשק וכלכלה עמדו על תנאי ההעסקה למאבטחים ואת תנאי השכר הנלווים. במהלך הכנס הועלו שאלות רבות ע”י המאבטחים וניתנו תשובות על הנושאים שהועלו.

הקב”ט עופר קורין סקר אירועים ביטחוניים שונים שקרו בעבר והלקחים שנלמדו מהם. הקב”ט אמיר ברוכי עמד על הפעלת מערכת ה-ok2go ואופן שיטת הדיווח המעודכנת, בתיאום עם החברה למשק וכלכלה וחברות האבטחה. הקב”ט שמואל פרידמן סקר את פעלו של המאבטח ויטו בוארון ז”ל, שנפטר לפני כחודשיים, תוך כדי עבודתו באחד המוסדות בעיר, לאחר פעילות של מס’ שנים באבטחת תלמידי המוסד. הוא ציין שויטו היה אהוד על סגל בית הספר וחבריו לעבודה.
האגף לשירותי חירום גם הכין שורה של מתקנים לשעת חירום, ובהם מרכזי קליטה לקליטת מפונים וסידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, מרכז תמיכה למפגעי חרדה, פריסת צופרים ומרכזים לחיסוני אוכלוסייה ותחנת ריכוז חללים, בשיתוף עם עיריית רמת גן השכנה, ותרגול שנתי של הפעלת התחנה, כשבתדרוכים חוזר מר יונה יצחק, מנהל מח’ ביטחון ומוסדות באגף לשירותי חירום, שאין כוונה לאיש להטיל פחד ופניקה בציבור, אך תמיד עדיף להערך כראוי, ובכך להביא לשקט ולרגיעה בקרב הציבור.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.