בגלל הקורונה: חב”ד ביטלו את הצילום ההיסטורי

אלפי שלוחי חב”ד בארץ ובעולם קיבלו בשעה האחרונה הודעה מועד השלוחים על ביטול הצילום המסורתי המתקיים כמידי שנה ב-770 בשל החשש מהידבקות

אלפי שלוחי חב”ד בארץ ובעולם קיבלו בשעה האחרונה הודעה מועד השלוחים על ביטול הצילום המסורתי המתקיים כמידי שנה ב-770 בשל החשש מהידבקות.

וזו האיגרת שנשלחה לחסידים: “מידי שנה בשנה, נישאות העיניים ונישאים הלבבות לקראת ימי “כינוס השלוחים העולמי” המתקיים בחצרות קדשנו. בחודשים האחרונים ובמיוחד בימים האחרונים, קיימנו דיונים קדחתניים בנוגע לדרכים לקיים את הכינוס במתכונת כזו או אחרת. לאחר התייעצות של חברי ועד הכינוס עם הגורמים המוסמכים, ולאור העדכונים הכי אחרונים ממצב המגיפה העולמית, הרינו להודיע את החלטת ועד הכינוס, שכינוס השלוחים בשנה זו יתקיים כל כולו בצורה וירטואלית בלבד.

בהכרזות ובהחלטות האחרונות של מושל המדינה וראש העירייה כאן בניו יורק, הם אינם מאפשרים בשום פנים ואופן התקהלויות מרובות משתתפים. מסיבות שונות שאכמ”ל ישנה אף אכיפה מוגברת באיזורים יהודיים, או במוסדות ואירועים יהודיים, על ידי המשטרה העירונית או המדינתית, מראות שכמובן איננו רוצים שיגיעו לחצרות קדשנו היל”ת.

בנוסף, בעקבות עליה קלה בתחלואה באיזור קראון הייטס, המליצו פה הרופאים בשכונה, שלא לארח באיזה אופן שיהיה מבקרים מחוץ לעיר שאינם תושבי המקום. כפי שהודענו מראש, שאנו נשתף פעולה עם הרשויות המקומיות ונישמע להוראות במילואן, אשר לכן נפלה ההחלטה שלא יתקיימו שום תוכניות, מפגשים, הרצאות או התוועדויות עבור השלוחים באופן פיזי בשכונת קראון הייטס או בסביבותיה. ובכדי למנוע חילול השם, חילול שמו הק’ של המשלח ושם ליובאוויטש, ולמנוע אי נעימות עבור שלוחי המלך, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, שלא להגיע לחצרות קדשנו בימי הכינוס כלל וכלל!

במקביל, כפי שהבטחנו בכל משך החודשים האחרונים, הוועדים השונים המכינים את הכינוס העולמי מידי שנה, עמלים להכין תוכנית מרתקת מרגשת ומרוממת, שתתקיים אי”ה באופן וירטואלי (באתר מיוחד, ובתוכנה מיוחדת וכו’) ותתפרס על ימי הכינוס הקבועים בלוח השנה. יהיו נאומים מיוחדים, דוברים בעלי שם, ברכות ממנהיגים יהודיים רמי מעלה, התוועדויות בשפות שונות, ועוד חידושים רבים ואמצעים מגוונים שיחברו ויאחדו את אלפי השלוחים שיחיו מכל רחבי תבל.

האפשרויות הגלומות בתוכנית וירטואלית הן נרחבות ביותר, ואנו מתכוונים לנצל את המירב ולעשות את המיטב. כולל תכנון “באנקעט” מרכזי וחגיגי, ביום ראשון אחר הצהרים שעון ניו יורק.

מרכיב חשוב ומרכזי בימי הכינוס הוא כמובן “שבת אחים גם יחד”, המפגשים וההתוועדויות, הפורמליים והבלתי פורמליים. בשנה זו, לאור המצב המיוחד, לא נוכל לקיים זאת במתכונת הרגילה המוכרת והאהובה, אך אנו רוצים להציע, לאותם שלוחים המתגוררים במדינות בהם אפשר להתאסף במתכונת מצומצמת (כמובן תוך שמירה על כל הכללים וההנחיות המקומיות) לקבוע זמן להיפגש יחדיו בימי הכינוס, אם לסעודת “מלווה מלכה” במוצאי שבת קודש, או בעת “הבאנקעט” המרכזי, בכל עיר או בכל מדינה לפי היכולת שעל אתר.

התוכנית המרכזית של מוצאי ש”ק מבה”ח כסלו, הכוללת סעודת מלווה מלכה והתוועדות חסידית, תתקיים השנה בצורה מיוחדת כך שתוכל לרכז אל תוכה את כלל השלוחים הפזורים בפינות שונות בעולם ובאזורי זמן שונים. התוכנית וההתוועדות תתחיל באיזור הזמן של אוסטרליה, ותתקדם הלאה לפי השעון המורה על מוצש”ק בכל מדינה ומדינה.

כולנו תקווה, שבמהרה יאמר השי”ת למלאך המשחית הרף, ומגיפת הקורונה (קוביד-19) תיעלם כלעומת שבאה, ואז נוכל להתכנס יחדיו בצורה גשמית בחצרות קדשנו. כשזה יקרה, נודיע מטעם ועד הכינוס על שבת מיוחדת עם הימים הסמוכים אליה, אליה יוזמנו ובה ישתתפו אלפי השלוחים מכל רחבי תבל, ויוכלו להשתטח על הציון הק’, ולהתוועד ולהתפלל בבית חיינו, וכו’.

תקופה יוצאת דופן זו, בה אנו שרויים במהלך עשרה החודשים האחרונים, דורשת מאיתנו תעצומות נפש, להמשיך בשליחות הקדושה לתקן עולם במלכות ש-ד-י, להמשיך ולשמור על הגחלת היהודית בכל עיר ועיירה, להמשיך ולקשר את היהודים בעיר ובסביבה לתורה ולמצוות, לתפילה ולשיעורי תורה, ולחבר אותם לנשיא הדור. אין לנו כל ספק, שעומד הנך בגבורה בניסיון הלא פשוט הזה, יחד עם רעייתך השלוחה שתחי’ ובני הבית, ומוכיחים לעולם כולו שיום ולילה לא ישבותו, למרות הבוקה ומבולקה השוררת ברחבי תבל הן אצל המנהיגים והשלטון והן אצל המון העם. בהתאם לכך, הנושא המרכזי של כינוס השלוחים העולמי לשנת ה’תשפ”א הוא: “שליחות בכל מצב, להביא לימות המשיח”. הנושא הזה יעבור כחוט השני במושבים המרכזיים, בסדנאות השונות, ובהתוועדויות הגלובליות שיתקיימו בצורה וירטואלית.

התפילה והבקשה מהשי”ת, כי חבלי משיח אלו יביאו אל קיצם עד מהרה את הגלות המרה, ונזכה תיכף ומיד לגילוי האור, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, או אז נוכל להתכנס יחדיו מתוך בריאות איתנה בירושלים עיר הקודש, לכינוס השלוחים העולמי יחד עם המשלח, בקרוב ממש.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.