בג”צ קבע: רבי אברהם יצחק הוא “ספינקא ירושלים”

סוף טוב: לאחר מאבק של שנים בחסידות ספינקא ירושלים דחה היום בית המשפט העליון את בקשת אחיו של האדמו”ר לבטל את ההסכמים שנחתמו ביניהם ולהשתמש בשם מוסדות ספינקא

 

בהודעה שהוציאה חסידות ספינקא ירושלים מתייחסים אל הפסיקה כאל בשורה מרנינה” בשמחה רבה התקבל היום למחרת יום ההילולא הקדושה הבשורה המרנינה לכל חסידי ספינקא ירושלים ברחבי העולם שרבינו הק’ פעל משמים לרצונו הטהור יתמלא במלאו ולא ינוחו שבט הרשע על גורל הצדיקים כאשר בית משפט הגבוה (בג”ץ) אישר את פסק הדין לקיים את הצוואה הקדושה שכ”ק מרן רבינו שליט”א בנו חביבו ימשיך לעמוד בראש העדה הקדושה” שמפטים הללו בוחרים אנשי חסידות ספינקא ירושלים לפתוח את ההודעה על דבר נצחון ההליך המשפטי בבבג”ץ

עוד מסרו כי “כידוע גילה כ”ק מרן רבינו הגדולת מרדכי זצ”ל שרצונו שבנו כ”ק מרן רבינו ימשיך את אדמור”ת בית ספינקא ירושלים וכל בני וחתני רבינו הק’ זצ”ל אכן קיימו את בקשתו ומינו אותו לעמוד בראש קהילתינו ומוסדתינו. אבל כידוע השטן מרקד בינינו ואחד בלבד ניסה בכל כוחו להבעיר את אש המחלוקות בטענות משונות ושונות ומשך את מוסדתינו הק’ לבית דין שיפסוק בנידון מהלך שהכניס אותנו להוצאות גדולות מאוד.

אחרי כמה שנים של בוררות בבית דין מוסמך פסק הבית דין שרק כ”ק מרן רבינו שליט”א ימשיך באדמור”ת ספינקא ירושלים ושאף אחד לא יוכל לקרוא בשם “ספינקא ירושלים” זולת מוסדותינו הקדושים האחד שיצא חייב בדין והפסיד את הדין תורה הלך בעצת יועציו לערער את הפסק דין בערכאות של עכו”ם בבית משפט המחוזי כאשר הוא הוסיף וניסה גם להלשין על כ”ק רבינו שליט”א בטענות שונות שהוא לא מנהל את העמותה כחוקות המדינה

לאחר שגם בית המשפט המחוזי פסק כמו פסק בית דין ניסה האחד את הכח האחרון לערער בבית משפט הגבוה לצדק (בג”ץ) וגם שם הוא רצה לפרק לגמרי את העמותה של מוסדותינו ולהרוס את כל מפעלות חייהם של רבותינו נבג”מ בקרוב ל80 שנה מאז שכ”ק רבינו מהרי”ם זצ”ל ובנו רבינו הגדול מרדכי זצ”ל בנו את מפעלותיהם בדמים תרתי משמע

היום למחרת יום ההילולא הקדושה של רבינו הק’ בעל הגדולת מרדכי זצ”ל הגיע הבשורה המרנינה לכל חסידי ותלמידי מוסדותינו שגם הבג”ץ פסק שפסיקת הבית דין שריר וקיים ויש רק ממשיך אחד כפי רצונו של רבינו בעל ההילולא זכותו הגדול יגן עלינו ועל בנו כ”ק מרן רבינו שליט”א שיאריך ימים על ממלכתו וינהל את קהל עדתינו בשלום ושלוה עדי נזכה לקבל פני משיח צדקינו ומלכנו בראשינו אמן מסיימים גורמים בחסידות את המכתב.

בפסק הדין סיכם השופט את הדברים כך: ” לא מצאתי כי במקרה דנן קמה עילה לביטול הפסק המשלים מכוח סעיף 10)24) לחוק הבוררות, שכן “כידוע, הגם שסעיף זה קובע עילת ביטול עמומה המיועדת בין היתר להתמודד עם מצבים של פגיעה בכללי הצדק הטבעי, עדיין מדובר בעילה השמורה למקרים חריגים ואין להרחיבה יתר על המידה. בית המשפט המחוזי בחן את הראיות והעדויות השונות, וקבע כי לא הוכח כל קשר פסול בין הבורר השלישי לבין המשיב. איני מוצא כל מקום להתערב בהכרעתו זו, אשר ניתנה לאחר התרשמות ישירה ובלתי אמצעית מן המסד הראייתי וממהימנותם של העדים. נראה אפוא כי שני הצדדים באו בדברים עם הבורר השלישי בקשר להליך הבוררות, ואין בכך, כשלעצמו, כדי להצדיק את ביטולו של הפסק המשלים. 14. סופו של דבר; בקשת רשות הערעור נדחית. משלא נתבקשה תגובת המשיב, אין צו להוצאות” סוכם בפסקה הדין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.